Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη: Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη: Τι πρέπει να γνωρίζουμε και οι Ποιες είναι οι σύγχρονες απόψεις για τη χρησιμότητά της

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την εκφραστική έκφραση της πληροφορίας, σε βαθμό που ο μέσος άνθρωπος συχνά δεν μπορεί να αφομοιώσει. Όλοι μας βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από όρους πολιτικούς, χρηματοοικονομικούς ιατρικούς και άλλους που συχνά δεν μπορούν να κατανοήσουν

είτε γιατί οι πληροφορίες μας παρέχονται αποσπασματικά είτε με τρόπο και μέσα που δεν γίνονται πάντα κατανοητά. Για το ένα εκατομμύριο περίπου από τους συνανθρώπους μας οι οποίοι έχουν πάθει από σακχαρώδη διαβήτη στη χώρα μας και τους συγγενείς τους, ο ιατρικός όρος « γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη » συχνά συχνά στην καθημερινότητά τους και στην επαφή τους με τους ιατρούς τους, χωρίς να έχει κατακτηθεί η πλήρης γνώση της χρησιμότητας αυτής της ιατρικής εξέτασης.  
Ο Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι απλό και περιεκτικό τρόπο για να βοηθήσει τον αναγνώστη να κάνει το δύσκολο βήμα από την πληροφόρηση, στην κατανόηση και τη γνώση της εξέτασης που αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στην κοινή προσπάθεια ασθενούς-ιατρού για την προαγωγή της υγείας του εξεταζομένου . 

Τι είναι η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη;

Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (ή απλά γλυκοζυλιωμένη) είναι μία εργαστηριακή εξέλιξη που χρησιμοποιείται, για να καθορίσει το μέσο όρο των επιπέδων σακχάρου (γλυκόζης) στο αίμα τους τελευταίους 2-3 μήνες. Ιατρικά συμβολίζεται HbA1C ή απλά A1C. Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη μετρά μετά από απλή αιμοληψία από φλεβικό αίμα ή με εξέταση τριχοειδικού αίματος (από το δάκτυλο), εφόσον υπάρχει ειδική συσκευή. Καθώς η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη δεν επηρεάζεται από βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των επιπέδων σακχάρου (για παράδειγμα μετά από γεύμα) η εξέταση της μπορεί να λάβει χώρα ανεξάρτητα από τη λήψη τροφής. Οι διαβητολόγοι χρησιμοποιούν τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη για δύο λόγους:  
    
  
• Για να δούμε, αν ένα άτομο πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη.
• Για να εξετάσουμε, αν η αγωγή που χορηγείται σε έναν ασθενή με γνωστό σακχαρώδη διαβήτη αποδίδει.

Ποιά είναι τα επιθυμητά επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης;

Αυτό εξαρτάται από το λόγο για τον οποίο γίνεται η εξέλιξη.
• Αν η εξέταση γίνεται, για να διαγνώσουμε αν ένας ασθενής έχει σακχαρώδη διαβήτη , η τιμή της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης θα πρέπει να είναι κάτω από 6. - Αν η τιμή της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης είναι ίση ή μεγαλύτερη από 6,5 αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής μας πιθανότατα έχει σακχαρώδη διαβήτη, αλλά πρέπει να επαναλάβω την εξέταση άλλη μία φορά για επιβεβαίωση - Αν η τιμή της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης είναι μεταξύ 5,7 και 6,4 
  
 , ο ασθενής μας διατρέχει μεγάλο κίνδυνο σακχαρώδους διαβήτη και θα πρέπει να ενθαρρυνθεί στην υιοθέτηση συνηθειών που θα τον βοηθήσουν να προλάβει την εμφάνιση του (για παράδειγμα μια παρέμβαση άσκησης και προσπάθεια απώλειας βάρους, αν είναι υπέρβαρος).
• Αν η εξέταση γίνεται, για να ελέγξουμε την επιτυχία της χορηγούμενης αγωγής σε ασθενή με γνωστό σακχαρώδη διαβήτη, η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη θα πρέπει να είναι κατά κανόνα κάτω από 7. Είναι όμως σημαντική η εξατομίκευση του στόχου για την τιμή της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης για κάθε ασθενή , καθώς είναι αναγκαίο σε πολλές περιπτώσεις να επιζητούμε χαμηλότερα ή σπανίως υψηλότερα επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης.  

Ποιοί οι περιορισμοί στη μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης;

Καθώς η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη δεν αποτυπώνει άμεσα τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί για την παρακολούθηση των οξέων μεταβαλλόμενων επιπέδων σακχάρου, π.χ για τη ρύθμιση της δόσης της χορηγούμενης ινσουλίνης
Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη αυξήθηκε ψευδώς σε συγκεκριμένες παθολογικές καταστάσεις, όπως η νεφρική ανεπάρκεια, ο χρόνος αλκοολισμός και η υπερτριγλυκεριδαιμία, ενώ ψευδώς ελαττωμένα ήταν γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης παρατηρούμε σε περιπτώσεις οξείας ή ετών  

Πόσο συχνά θα πρέπει να γίνει η μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης;

Η συχνότητα μέτρησης της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης εξαρτάται από το αν ένας συγκεκριμένος ασθενής πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη και από την τιμή της τελευταίας μέτρησής του. • Αν η εξέταση έγινε, για να ελέγξουμε την ύπαρξη σακχαρώδη διαβήτη και η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη ήταν μικρότερη από 5,7 (που σημαίνει ότι ο ασθενής δεν έχει σακχαρώδη διαβήτη), η μέτρηση θα πρέπει να επαναληφθεί μετά από 3 έτη, εκτός αν οι θεράπων ιατρός κρίνει διαφορετικά ή προκύπτουν νέα δεδομένα (π.χ σημαντική πρόσληψη βάρους, ακινητοποίηση, λήψη γλυκοκορτικοειδών) • Αν η εξέλιξη έγινε, για να ελέγξουμε την ύπαρξη σακχαρώδη διαβήτη και η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη ήταν μεταξύ 5,7 και 6,4  
  
  (που σημαίνει πως ο ασθενής δεν έχει τώρα σακχαρώδη διαβήτη, αλλά βρίσκεται σε σημαντικό κίνδυνο εμφάνισης στο μέλλον) η μέτρηση θα πρέπει να επαναληφθεί ετησίως.
• Αν πρόκειται για ασθενή με γνωστό σακχαρώδη διαβήτη με ικανοποιητική ρύθμιση, θα πρέπει να επαναληφθεί ανά εξάμηνο.
• Αν πρόκειται για ασθενή με γνωστό σακχαρώδη διαβήτη χωρίς ικανοποιητική ρύθμιση ή με πρόσφατη αλλαγή της χορηγούμενης αγωγής, η μέτρηση θα πρέπει να επαναληφθεί ανά τρίμηνο.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης;

Οι συστάσεις μας βασίζονται σε μεγάλες πληθυσμιακές μελέτες που απέδειξαν ξεκάθαρα πως η διατήρηση των επιπέδων γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης κοντά στο φυσιολογικό προφυλάσσει τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη από την ανάπτυξη επιπλοκών σχετιζόμενων με το νόσο τους, όπως:  

• Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, μία επιπλοκή από τα μάτια που μπορούν να οδηγήσουν σε τύφλωση.
• Νεφρική νόσο.
• Νευροπάθεια (βλάβη του νευρικού συστήματος).
Επίσης, έχει αποδειχθεί πως για τους νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη η ικανοποιητική ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου προφυλάσσει από την ανάπτυξη καρδιαγγειακών συμβαμάτων (εμφράγματα ή εγκεφαλικά επεισόδια). Το ελπιδοφόρο μήνυμα που προκύπτει λοιπόν από τα ανωτέρω για τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη είναι πως με την προσπάθειά τους, την επίβλεψη και τη συνεργασία του διαβητολόγου τους ελέγχουν τη διατήρηση του γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης που θα τους χαρίσουν πολλά και καλά χρόνια ζωής .    

https://www.euroclinic.gr

https://www.dwrea-zois.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To nefropatheis.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.

Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν.

Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας.

Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται.