Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018

Πως αποζημιώνεται η Λευχαιμία μέσα από τα συμβόλαια Επιδομάτων Σοβαρών Ασθενειών υγείας;

Τον προηγούμενο μήνα εορτάστηκαν δυο σημαντικές ημέρες. Η παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών στις 17 Σεπτεμβρίου και η παγκόσμια ημέρα Ευαισθητοποίησης για την
Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία στις 22 Σεπτεμβρίου. 
Λευχαιμία είναι  μια μορφή νεοπλασίας που εμφανίζεται στο αίμα. Διακρίνεται σε Μυελογενή και Λεμφογενή και κάθε μια από αυτούς τους τύπους σε Οξεία και Χρόνια. Η οξεία μυελογενής λευχαιμία είναι ένας επιθετικός καρκίνος του αίματος που εμφανίζεται στα κύτταρα του μυελού των οστών, πλήττει ανθρώπους όλων των ηλικιών και συχνά απαιτεί μήνες εντατικής χημειοθεραπείας στο νοσοκομείο. Υπολογίζεται πως πάνω από 350.000 άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από ΟΜΛ ενώ σε ετήσια βάση αναφέρονται περίπου 13.000 νέες περιπτώσεις στη Δυτική Ευρώπη.
Στην κατηγορία Οξεία Λευχαιμία υπάγονται η Οξεία Λεμφοκυτταρική ή Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (ΟΛΛ) που εμφανίζεται συχνότερα στην παιδική ηλικία και η Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία (ΟΜΛ) η οποία χωρίζεται σε οκτώ υποτύπους. Στην κατηγορία των Xρόνιων Λευχαιμιών ανήκει η Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ) με σπάνιες μορφές λεμφοκυτταρικών λευχαιμιών τη χρόνια προλεμφοκυτταρική λευχαιμία, η LGL λευχαιμία ή η τριχωτή λευχαιμία (HCL). Οι οξείες λευχαιμίες προκαλούνται από την ταχεία αύξηση των ανώριμων κυττάρων στον μυελό των οστών, με αποτέλεσμα ο μυελός να μην μπορεί να παράγει υγιή κύτταρα. Τα λευχαιμικά κύτταρα, βλάστες, βγαίνουν από τον μυελό των οστών στην κυκλοφορία και μπορεί να εγκατασταθούν σε άλλες περιοχές και όργανα του σώματος όπως λεμφαδένες, σπλήνας, ήπαρ.
Σύμφωνα με το Α. 80000/45219/1864 ΦΕΚ 4591/2017 εκτός των άλλων, η Οξεία Λευχαιμία και διάφοροι τύποι της περιλαμβάνονται στις Σοβαρές Αιματολογικές Παθήσεις που χαρακτηρίζονται με ποσοστά αναπηρίας του ασθενούς που διατηρεί δημόσιο ταμείο ανάλογα τον τύπο και τα χαρακτηριστικά της εκάστου πάθησης. Δείτε εδώ ένα ενδεικτικό απόσπασμα που αναφέρει συγκεκριμένα τα ποσοστά αναπηρίας για Οξεία Λευχαιμία και για Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία, μέσα από το σχετικό άρθρο του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας Αιματολογικών Παθήσεων (στην απόφαση περιλαμβάνονται εικοσιπέντε παθήσεις με τις υποκατηγορίες τους):
Οι ασθενείς που έπειτα από την απαραίτητη αξιολόγηση χαρακτηριστούν με κάποιο ποσοστό αναπηρίας λαμβάνουν δημόσια υγειονομική περίθαλψη και ορισμένα ωφελήματα από τις κοινωνικές υγειονομικές παροχές και υπηρεσίες. Ωστόσο σε μια εποχή που οι παροχές δημόσιας υγείας συνεχώς αλλάζουν ή ακόμη και οι συνθήκες της καθημερινής διαβίωσης και ιατρικής φροντίδας του ασθενούς σε ατομικό και οικογενειακό  επίπεδο αυξάνονται ραγδαία, η ανάγκη για μετρητά χρήματα στο χέρι του ασθενούς την ώρα που νοσεί από μια σοβαρή ασθένεια είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.
Η παροχή «Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών» δίδεται από αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες όπως ενδεικτικά ΑΧΑ, Allianz, Ergo, Interamerican, Groupama, Eurolife ERB, Generali, Metlife, Εθνική, Μινέττα κ.α. και αποζημιώνει τον ασφαλισμένο έως ενός ποσού π.χ. 10000,20000,30000,40000,50000,60000,100000,150000,300000 κ.α. ευρώ σε μετρητά χρήματα, στην περίπτωση εμφάνισης μιας Σοβαρής Ασθενείας όπως ο καρκίνος και οι τύποι του. Η Λευχαιμία εκτός όλων των άλλων συμπεριλαμβάνεται στις εν λόγω περιπτώσεις.
Δείτε εδώ τι αναγράφει ενδεικτικά η Generali Hellas:
Η καταβολή των μετρητών χρημάτων γίνεται είτε εφάπαξ είτε σε δυο ισόποσες δόσεις στο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο εκάστοτε ασφαλιστήριο όπως πχ. σε ένα μήνα από την ημερομηνία διάγνωσης της Λευχαιμίας, ή σε μερικές ημέρες πχ. 5,10, 15 ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων στο αρμόδιο τμήμα της εταιρείας κτλ. ανάλογα το συμβόλαιο και την εταιρεία. Συνήθεις προϋποθέσεις ισχύος της παροχής είναι ο/η ασφαλισμένος/η να βρίσκεται εν ζωή, ο/η ασφαλισμένος/η να ήταν υγιής κατά την σύναψη της ασφάλισης ή αποδεδειγμένα να μην γνώριζε για την πάθηση, η ασθένεια να εκδηλώθηκε για πρώτη φορά έπειτα από ένα χρονικό διάστημα ισχύος του αρχικού συμβολαίου π.χ. 3 μήνες κ.α. ανάλογα το συμβόλαιο και την εταιρεία. 
Δείτε εδώ τι αναγράφει ενδεικτικά η εταιρεία Interamerican:
Σημειώνεται πως η πάθηση «Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία» συναντήθηκε ομοίως στις εξαιρέσεις των όρων αρκετών συμβολαίων Επιδόματος Σοβαρών Ασθενειών αρκετών εταιρειών. Επιπλέον από την εν λόγω παροχή σε ορισμένες εταιρείες εξαιρούνται και περιπτώσεις καρκίνων που σε άλλες εταιρείες δεν εξαιρούνται όπως π.χ. το λέμφωμα Hodgkin ή  non Hodgkin και το το μελάνωμα κατά Glark-grade 1 ή Breslow (εκτός εάν υπάρχουν ενδείξεις μεταστάσεων). Επιπλέον περιπτώσεις καρκίνου που συναντιούνται στις εξαιρέσεις των συμβολαίων επιδομάτων από σοβαρές ασθένειες είναι ενδεικτικά το μη διηθητικό καρκίνωμα in situ, ο καρκίνος προστάτη ΤΝΜ σταδιοποίησης Τ1 a, T1b ή κατώτερης σταδιοποίησης, το μη διηθητικό θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς κ.α. πάντοτε ανάλογα το πρόγραμμα και την εταιρεία.
Δείτε εδώ τι αναγράφει η εταιρεία ενδεικτικά Metlife:
Το κόστος μιας τέτοιας παροχής είναι ιδιαίτερα προσιτό και διαμορφώνεται ανάλογα το ύψος τους ασφαλιζόμενου κεφαλαίου που θα επιλεχθεί, την ηλικία του ασφαλισμένου και την τιμολογιακή πολιτική της εκάστου εταιρείας. Για παράδειγμα μια παροχή «Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών» κεφαλαίου 10.000 ευρώ, για έναν ασφαλισμένο ηλικίας 35 ετών δύναται να ξεκινάει ακόμα και από 60 ευρώ ετησίως (ή και λιγότερο), για έναν ασφαλισμένο ηλικίας 45 ετών από 80 ευρώ ετησίως (ή και λιγότερο) κ.α. ανάλογα την εταιρεία. 
Η παροχή δίδεται σε ενδιαφερόμενους ηλικίας συνήθως από 18 ετών (ανάλογα την εταιρεία) έως και 60 ετών και η παροχή λήγει στα 65-70 έτη του ασφαλισμένου ανάλογα την πολιτική ανάληψης κινδύνου και τους όρους της εκάστου εταιρείας. Συνήθως απαιτείται η συμπλήρωση του ιατρικού ιστορικού του ενδιαφερόμενου προς ασφάλιση, ενώ εάν το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι μεγάλο τότε πιθανόν απαιτηθεί και η διενέργεια προ- ασφαλιστικού ελέγχου προκειμένου να επιβεβαιωθεί η καλή υγεία του ενδιαφερομένου και να ασφαλιστεί με ορθό τρόπο,  πάντοτε σύμφωνα με τις διαδικασίες τις εκάστου εταιρείας.
Δείτε εδώ τι αναγράφει ενδεικτικά η εταιρεία Εθνική Ασφαλιστική:
Η παροχή «Επίδομα Σοβαρών ασθενειών» δίδεται ως ανεξάρτητο συμβόλαιο υγείας περιλαμβανομένης μιας βασικής ασφάλισης ζωής. Επιπλέον όμως μπορεί να δοθεί και ως συμπληρωματική παροχή μέσα στα νοσοκομειακά συμβόλαια. Ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος του διαμεσολαβητή και σε αυτήν την περίπτωση είτε να ενημερώσει τους υφιστάμενους πελάτες πως μπορούν να αναβαθμίσουν τις παροχές των συμβολαίων υγείας που διατηρούν είτε τους ενδιαφερόμενους προς ασφάλιση πελάτες πως μπορούν να αποκτήσουν ένα ανεξάρτητο συμβόλαιο Σοβαρών Ασθενειών.
Δείτε εδώ τι αναγραφεί ενδεικτικά η εταιρεία Eurolife ERB:
Επιπρόσθετα σε περίπτωση ο ασφαλισμένος διατηρεί νοσοκομειακό συμβόλαιο και διαγνωστεί με Λευχαιμία εκτός όλων των άλλων παροχών θα αποζημιωθεί και τις δαπάνες για Χημειοθεραπείες που θα απαιτηθούν για την αναχαίτηση της νόσου, σύμφωνα με τους όρους και τις παροχές του εκάστου συμβολαίου. Εάν μάλιστα επιλέξει για την φροντίδα του και συμβεβλημένο νοσοκομείο με την εταιρεία, τότε όλη η οικονομική διαδικασία θα γίνεται απευθείας χωρίς καμία δική του συμμετοχή (δείτε εδώ και εδώ).
Δείτε εδώ τι αναγράφει ενδεικτικά η εταιρεία Ατλαντική Ένωση:
Τα μετρητά χρήματα στο χέρι κάθε ασθενούς την ώρα μιας επείγουσας και Σοβαρής Ασθένειας όπως η Λευχαιμία παρέχουν οικονομική στήριξη και ευελιξία πρωτίστως στον ίδιο τον ασθενή για να πληρώσει διάφορες ανάγκες όπως τυχόν απαλλασσόμενο ποσό ή συμμετοχή του στις δαπάνες νοσηλείας εάν διατηρεί νοσοκομειακό συμβόλαιο, να πληρώσει έξοδα που θα προκύψουν εάν επιλέξει δημόσιο νοσοκομείο, να καλύψει τρέχοντα ατομικά και οικογενειακά έξοδα διαβίωσης κατά βούληση, να πληρώσει έξοδα μετακίνησης και διαμονής εάν μεταβαίνει από επαρχιακή πόλη σε αστική περιοχή για την νοσηλεία του, να μεταβεί για θεραπείες στο εξωτερικό, να συμπληρώσει και να ενισχύσει μια πιθανή αναπηρική σύνταξη ή επίδομα αναπηρίας, να πληρώσει τρέχοντα ατομικά και οικογενειακά έξοδα κ.α και βέβαια να επιλέξει την καλύτερη δυνατή θεραπεία για την υγεία του.
Ενημερωθείτε αναλυτικά από τον προσωπικό σας ασφαλιστικό διαμεσολαβητή για το κόστος και τα οφέλη ενός ατομικού και οικογενειακού συμβολαίου υγείας με επιδόματα που εξασφαλίζουν μετρητά χρήματα σε μια ώρα ανάγκης.
©Μέντωρ Διαμεσολαβητής

Η παροχή Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών περιλαμβάνει συνήθως παθήσεις όπως: Έμφραγμα μυοκαρδίου, Στεφανιαία νόσος που απαιτεί χειρουργική επέμβαση (τουλάχιστον διπλό by-pass), Εγκεφαλικό επεισόδιο, Καρκίνος, Νεφρική ανεπάρκεια, Τύφλωση, Μεταμόσχευση βασικού οργάνου, Χειρουργική επέμβαση καρδιακής βαλβίδας, Χειρουργική επέμβαση αορτής, Συστηματική σκληροδερμία, Κίρρωση ήπατος σε τελικό στάδιο, Βαριά εγκαύματα 3ου βαθμού, Σκλήρυνση κατά πλάκας, Νόσος του Parkinson, Νόσος του Alzheimer- Σοβαρή Άνοια, Παράλυση (απώλεια χρήσης των άκρων), Μείζον τραύμα κεφαλής, Απώλεια άκρων. Ανάλογα την παροχή δύναται να περιλαμβάνει όλες οι παραπάνω παθήσεις ή ορισμένες ανάλογα την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To nefropatheis.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.

Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν.

Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας.

Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται.