Τρίτη 25 Αυγούστου 2020

Γιάννης Φούζας: Ένας επιστήμονας που άφησε το στίγμα του στις μεταμοσχεύσεις

 

Φούζας Iωάννης του Παύλου. Καθηγητής Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων, Mακεδονομάχων 35Γ , 55236, Θεσσαλονίκη, Tηλ. 2310 340454, Κινητό τηλ. 6944163743 ifouzas@auth.gr


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘEΣH


Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής – Μεταμοσχεύσεων, (ΦΕΚ 1342 Γ 8-8-2019) Διευθυντής της Χειρουργικής Kλινικής Mεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ, 1-9-2017., Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου

Μεταμοσχεύσεων του Ιπποκρατείου Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ., κτίριο Γ, 4ος όροφος,

Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα: 2310892066, 2310992889,

email: ifouzas@auth.gr transpl@med.auth.gr01. TITΛOI / ΔIΠΛΩMATA / ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

- Πτυχίο Iατρικής Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1990.

- Εφεδρος Ανθυπολοχαγός Υγιειονομικού.

  • Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG), USA, certficate number 0-425-068-4, issued October 27, 1995, revalidated February 8, 1997.

- Eιδικότητα Γενικής Xειρουργικής, 1998.

- Εξειδίκευση στην Xειρουργική Mεταμοσχεύσεων 1999-2000, με υποτροφία της Eλληνικής Eταιρείας Mεταμοσχεύσεων, στην Xειρουργική Kλινική Mεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ.,

- Διδακτωρ της Iατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 2000

- Λέκτορας Γενικής Χειρουργικής, στη Xειρουργική Kλινική Mεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ., 2003.

- Μετεκπαίδευση, 2007, στις Μεταμοσχεύσεις νεφρού, ήπατος και παγκρέατος, μεταμόσχευση ήπατος από ζώντες δότες, χειρουργική ήπατος, χοληφόρων και παγκρέατος, Department of General, Visceral and Transplantation Surgery, University Hospital, Essen, Germany.

- Επίκουρος Καθηγητής, Γενικής Χειρουργικής, στη Xειρουργική Kλινική Mεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ., 2008.

- Αναπληρωτής Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής – Μεταμοσχεύσεων, στην Xειρουργική Kλινική Mεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ., 2015

  • Visiting Professor of Surgery 2015, Department of General, Visceral and Transplantation Surgery, University Hospital Essen, Faculty of Medicine, University Duisburg–Essen, Germany.

- Διευθυντής της Χειρουργικής Kλινικής Mεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ, 1-9-2017

- Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων, 2017

- Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής – Μεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ. 2019ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ : 

Αποφοίτησα το 1990 από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. με το βαθμό «Λίαν καλώς». Τις βασικές σπουδές του στην Ιατρική ολοκλήρωσα με εξετάσεις και λήψη του διπλώματος Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG), USA, certficate number 0-425-068-4). Κατά την διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας, υπηρέτησα ως ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής στο 424 ΓΣΝΕ υπό τη διεύθυνση του Γεν. Αρχίατρου Γ. Πολυράκη, από 5/8/90 έως 14/5/91 και προήχθην σε έφεδρο Ανθυπολοχαγό Υγειονομικού. Συνέχισα την ειδικότητα μου στη Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ., στο Ιπποκράτειο ΓΠΝΘ υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή κ. Α. Αντωνιάδη. Στη συνέχεια εκπλήρωσα την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου ως «Αγροτικός Ιατρός» στο Κ.Υ. Νέας Μαδύτου για το διάστημα 13/7/92 έως 12/7/93. Συνέχισα την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής με παράλληλη απασχόληση στην Αγγειοχειρουργική, στην Ε’ Χειρουργική Κλινική του ΑΠΘ στο Ιπποκράτειο ΓΠΝΘ υπό τη διεύθυνση του Καθηγητού κ. Ο. Παπάζογλου και έλαβα τον τίτλο του ειδικού το 1998. Κατά την διάρκεια της ειδικότητας,, ολοκλήρωσα με επιτυχία το Advanced Trauma Life Support (ATLS) cource, του Eλληνικού τμήματος του American College of Surgeons (ACS) και προτάθηκα για τον τίτλο του εκπαιδευτή. Στη συνέχεια παρακολούθησα το πρόγραμμα συνεχούς χειρουργικής μετεκπαίδευσης, της Xειρουργικής Eταιρείας Bορείου Ελλάδος, 1994 – 1995 και έλαβα το A’ βραβείο κατά τις τελικές εξετάσεις.

Από το 1998 έως το 2003 εργάσθηκα ως άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης στη Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων του ΑΠΘ υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή κ. Α. Αντωνιάδη. Από τις 1/12/1999 και για διάστημα ενός έτους έλαβα υποτροφία από την Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων για εξειδίκευση στις Μεταμοσχεύσεις.

Το 2000 αναγορεύτηκα διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. με βαθμό

«Άριστα».Από τον Δεκεμβριο του 2001 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2003, υπηρέτησα, επίσης, ως χειρουργός, στο Κεντρικό Πολυιατρείο του ΙΚΑ, κατά το απογευματινό ωράριο.

Τον Δεκέμβριο του 2003 εξελέγην Λέκτορας (επί θητεία) Γενικής Χειρουργικής και τοποθετήθηκα στην Xειρουργική Kλινική Mεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ., του Iπποκρατείου Γ.Π. Nοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

To 2007 (15 - 31 Ιανουαρίου και 1 Απριλίου - 30 Σεπτεμβρίου) μετεκπαιδεύτηκα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Essen, Γερμανίας, στην Κλινική Γενικής Χειρουργικής, Ογκολογίας και Μεταμοσχεύσεων (Διευθυντής C.E. Broelsch, Καθηγητής), στις

μεταμοσχεύσεις νεφρού, ήπατος και παγκρέατος, μεταμόσχευση ήπατος από ζώντες δότες, καθώς και στην χειρουργική ήπατος, χοληφόρων και παγκρέατος.

Τον Φεβρουάριο του 2009 εξελέγην Επίκουρος Καθηγητής (επί θητεία) Γενικής Χειρουργικής και τοποθετήθηκα στην Xειρουργική Kλινική Mεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ., του Iπποκρατείου Γ.Π. Nοσοκομείου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 513/7-7-2009). Μονιμοποιήθηκα ως Επίκουρος Καθηγητής, μετά από κρίση, στις 21-2-2013 (ΦΕΚ 564/3-6-2013).

Τον Ιανουάριο του 2015 εξελέγην Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων και τοποθετήθηκα στην Xειρουργική Kλινική Mεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ., του Iπποκρατείου Γ.Π. Nοσοκομείου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 384/29-4-2015).

Τον Μάϊο του 2015 εξελέγην Επισκέπτης Καθηγητής, μετά από πρόταση του Καθηγητή Andreas Paul, στην Κλινική Γενικής Χειρουργικής, Ογκολογίας και Μεταμοσχεύσεων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Duisburg-Essen, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Essen, Γερμανίας.

Τον Μάϊο του 2016 επισκέφθηκα, με υποτροφία Erasmus+, την Κλινική Γενικής Χειρουργικής, Ογκολογίας και Μεταμοσχεύσεων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Duisburg-Essen, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Essen, Γερμανίας, όπου συμμετείχα σε μεταμοσχεύσεις ήπατος από ζώντες δότες σε παιδιά και παρουσίασα διάλεξη με το ανωτέρω αντικείμενο.

Διενεργώ μεταμοσχεύσεις νεφρού, ήπατος και παγκρέατος, λήψεις οργάνων, επεμβάσεις ήπατος, χοληφόρων παγκρέατος, καθώς και επεμβάσεις γενικής χειρουργικής και αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με χρονία νεφρική ανεπάρκεια και μεταμοσχευμένους.

Ειδικότερα, στη μεταμόσχευση ήπατος ασχολήθηκα με την διεγχειρητική αντιμετώπιση της θρόμβωσης της πυλαίας φλέβας στους λήπτες, η οποία μέχρι πρόσφατα εθεωρείτο απόλυτη αντένδειξη. Εφαρμόζοντας τις τεχνικές της ανεστραμένης θρομβεκτομής, των φλεβικών μοσχευμάτων από τη άνω μεσεντέριο φλέβα και της αναστόμωσης της πυλαίας φλέβας του μοσχεύματος με την αριστερά νεφρική φλέβα, σε ασθενείς με σπληνο – νεφρικό shunt, έγινε δυνατή η επιτυχής μεταμόσχευση ήπατος σε σημαντκό αριθμό ασθενών. Επιιπλέον, μετεκπαιδεύτηκα στις μεταμοσχεύσεύσεις ήπατος από ζώντα δότη και συμμετείχα σε περισσότερες από 50 επεμβάσεις. Θεωρώ απαραίτητη την εφαρμογή της μεταμόσχευσης ήπατος πό ζώντα δότη στα παιδιά και θα προσπαθήσω να την πραγματοποιήσω όταν οι υπολοιπες προϋποθέσεις επιτευχθούν.

Στην χειρουργική ήπατος, ασχολήθηκα με την πρόληψη της μετεγχειρητικής ανεπάρκειας και την θεραπευτική εφαρμογή της ηπατικής αναγέννησης. Ανέπτυξα, από το 2003, τη μέθοδο της τμηματικής ογκομετρίας του ήπατος από ελικοειδή αξονική τομογραφία και εφαρμογή του προγράμματος Onis, τη μέθοδο εκτίμησης της λειτουργίας του ήπατος με χορήγηση πράσινου της Ινδοκυανίνης και μέτρηση με συσκευή παλμικής καταγραφής (Limon), την τεχνική του εμβολισμού της πυλαίας φλέβας με σκοπό την προεγχειρητική πρόκληση της αναγεννήσεως του ηπατικού κολοβώματος, κατα 20% σε 3- 4 εβδομάδες, πριν από ηπατεκτομή και την πρόληψη της μετεγχειρητικής ηπατικής ανεπάρκειας. 

Οι τεχνικές αυτές συνέβαλαν στην επιτυχή αντιμετώπιση πολλών ασθενών (> 50) οι οποίοι είχαν χαρακτηρισθεί ως ανεγχείρητα περιστατικά. Τελικά, οδήγησαν στην πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα της τεχνικής της δεξιας εκτεταμένης ηπατεκτομης 2 σταδιων μετα απο απολινωση της πυλαιας φλεβας και διαχωρισμο του ηπατος (Associating Liver Partition and Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy, ALPPS). Με την τεχνική αυτή το ηπατικό κολόβωμα αναγεννάται κατά 100% σε 5-7 ημέρες. Η τεχνική ALPPS έχει εφαροσθεί 3 φορές στην Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ., με απόλυτη επιτυχία.

 Παράλληλα εφαρμόσθηκαν οι τεχνικές της μεταμόσχευσης ήπατος στις ηπατεκτομές, όπως ο ολικός αγγειακός αποκλεισμός του ήπατος και εγκατάσταση εξωσωματικής φλεβο-φλεβικής παράκαμψης, με περιστροφική αντλία, η in situ έκπλυσης του ήπατος, από την πυλαία φλέβα, με υγρό συντηρήσεως ηπατικών μοσχευμάτων (HTK, Custodiol), 0-4C. Σε συνθήκες ψυχρής ισχαιμίας, διενεργήθηκε δεξιά εκτεταμένη ηπατεκτομή (IV – VIII), και εκτομή της ΚΚΦ, από τις νεφρικές μέχρι αμέσως κάτω από την έκφυση της αριστεράς ηπατικής φλέβας. Η συνέχεια της ΚΚΦ αποκαταστάθηκε με μόσχευμα PTFE, 20 mm. Η εργασία αυτή βραβεύθηκε στο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο του 2014.

Τον Ιούνιο του 2017 εξελέγην Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ. (έγγραφο αριθμ. 8982/8.6.2017 του Τομέα Χειρουργικής που ανακοινώθηκε στην συνεδρίαση αριθμ. 15/13-6-2017 της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας). Μετά την ανάληψη της Διεύθυνσης, την 1-9-2017, θεωρώ σημαντική την πρόσληψη δύο Ιατρών (ενός επίκουρου καθηγητή Χειρουργικής και μιάς Νεφρολόγου) και την προκήρυξη μίας θέσης Χειρουργού ΕΣΥ, την προμήθεια 2 σετ αγγειοχειρουργικών εργαλείων, με δωρεές από τον ιδιωτικό τομέα, την αντικατάσταση του Argon Laser, με δωρεά της οργάνωσης German Doctors. Επιπλέον, έγινε εφικτή η ενίσχυση της κλινικής με 200.000 ευρώ από το Υπουργείο Υγείας και με 150.000 ευρώ από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τα χρήματα έχουν κατατεθεί στο Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ. και έχει αρχίσει η κατασκευή απομονωμένου χώρου στη ΜΕΘ, με δύο κλίνες, για

τις μεταμοσχεύσεις ήπατος. Επιπλέον, κατασκευάζεται μονάδα αυξημένης φροντίδας με δύο κλίνες και ανανεώνεται ο τεχνικός εξοπλισμός της κλινικής. Σημαντική μπορεί να θεωρηθεί και η έναρξη του προγράμματος λαπαροσκοπικών νεφρεκτομών σε ζώντες δότες, σε συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Γ. Κατσάνο. Η τεχνική αυτή αυξάνει την προσφορά ζώντων δοτών κατά 30%.

Είμαι Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων του Γ.Ν.Θ.

«Ιπποκράτειο», του συμβουλίου ηπατικών μεταμοσχεύσεων του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο».Τον Νοέμβριο του 2017 εξελέγην Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων (ΕΕΜ) στην Γενική Συνέλευση η οποία έγινε στα πλάισια του 19ου Πανελληνίου Συνεδρίου. Θεωρώ σημαντική την αποδοχή από το Υπουργείο και την έναρξη υλοποίησης της πρότασης της ΕΕΜ για πιλοτικό πρόγραμμα δωρεάς οργάνων στην Θεσσαλονίκη, με βάση το «Ισπανικό» μοντέλο. Έχει αρχίσει η αναβάθμιση του παραρτήματος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων στην Βόρεια Ελλάδα και η διαδικασία πρόσληψης 3 εντατικολόγων συτονιστών μεταμοσχεύσεων στα Νοσοκομεία Παπαγεωργίου, Παπανικολάου και ΑΧΕΠΑ

Τον Μάϊο του 2019 εξελέγην Τακτικός Καθηγητής Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων του Ιατρικού Τηήματος Α.Π.Θ.

Είμαι συντονιστής του επιλεγόμενου μαθήματος Χειρουργικής Μεταμοσχεύσεων και συμμετείχα ως διδάσκων στα μαθήματα Γενικής ειρουργικής της Ε Χειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ, στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Θεωρώ σημαντική την έκδοση του βιβλίου «Εισαγωγή στις Μεταμοσχεύσεις Οργάνων», Εκδόσεις Παρισιάνου ΑΕ, 2019, με συγγραφείς τα μέλη του Κέντρου Μεταμοσχευσεων του Ιπποκρατείου Γ.Ν.Θ.

Συμμετείχα ως διδάσκων σε 3 μετεκπαιδευτικά προγράμματα. Διετέλεσα επιβλέπων σε μία ολοκληρωμένη διδακτορική διατριβή του Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ και μέλος της της τριμελούς σε μία ολοκληρωμένη διδακτορική διατριβή του Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ. Είμαι επιβλέπων σε 1 διδακτορική διατριβή σε εξέλιξη και συμμετέχω στην τριμελή επιτροπή σε 1 διατριβή. Διετέλεσα επιβλέπων σε μία ολοκληρωμένη διπλωματική εργασία του Πρoγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδων «Κλινική – Χειρουργικη Ανατομία», του Ιατρικού Τμήματος, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Το συγγραφικό μου έργο εστιάζεται στις μεταμοσχεύσεις ήπατος και νεφρού, καθώς και στην ανοσοκαταστολή, την δωρεά και συντήρηση οργάνων και στη μελέτη της αναγεννητικής ικανότητας και της χειρουργικής του ήπατος. Όπως αναλύεται στο ειδικό υπόμνημα, συμμετείχα στην εκπόνηση 312 επιστημονικών εργασιών, από τις οποίες 96

δημοσιεύτηκαν σε διεθνή περιοδικά (88 αναφέρονται στο Pubmed και 94 στο Scopus) και 20 σε ελληνικά περιοδικά ή ανακοινώθηκαν σε διεθνή (35) ή ελληνικά (162) συνέδρια και δημοσιεύθηκαν ως πλήρη κείμενα ή περιλήψεις, καθώς και ως μονογραφίες ή κεφάλαια σε βιβλία (36), καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (4).

Οι βιβλιογραφικές αναφορές (citations) των διεθνών εργασιών, στις οποίες συμμετείχα, μέχρι την κατάθεση του βιογραφικού σημειώματός μου ανέρχονται σε 700 στο Scopus. Ο συντελεστής απήχησης διεθνών περιοδικών (Impact Factor) είναι 241.30 (122.8 από 92 πλήρη άρθρα και 118.5 από 28 περιλήψεις σε διεθνή περιοδικά που περιλαμβάνονται στο ISI Web of Knowledge και έχουν βιβλιογραφικές αναφορές) και ο δείκτης επιστημονικής ποιότητας Hirsch (h index) είναι 15. Έξη από τις ανωτέρω εργασίες έχουν τιμηθεί με βραβεία σε Πανελλήνια συνέδρια. Επιπλέον, συμμετείχα ως ομιλητής σε 88 συνέδρια και ως μέλος της οργανωτικής επιτροπης σε 32.

Είμαι κριτής εργασιών στα περιοδικά «HPB» της International Hepato-Pancreato- Biliary Association και «Hippokratia». Διετέλεσα Guest Editor στο περιοδικό Transplantation Proceedings, November το 2012 και το 2019.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To nefropatheis.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.

Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν.

Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας.

Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται.