Πληροφορίες: τηλ. 2241045055,  Ε-mail : dialysis@euromedica-rhodes.gr