ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ

...ΝΕΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ blog ΜΑΣ! ΚΑΝΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ, ΚΑΙ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΜΕ email ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΜΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΊΤΕ ΣΤΟ ΚΆΤΩ ΜΈΡΟΣ ΤΟΥ blog ΜΑΣ...

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ


ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ / ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ:

1. Οι νεφροπαθείς (Αιμοκάθαρση, ΣΦΟΠΕΚ , Μεταμόσχευση), δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Η νοσοκομειακή περίθαλψη είναι δωρεάν εφόσον γίνεται σε Κρατικά Νοσοκομεία και Συμβεβλημένες Κλινικές.


2. Τα έξοδα αιμοκάθαρσης καλύπτονται πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ, ανεξάρτητα από το αν ο ασθενής αιμοκαθαίρεται σε κρατική ή ιδιωτική μονάδα τεχνητού νεφρού και ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένος ο κάθε ασθενής.

3. Τα έξοδα μετακίνησης καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ και τα δικαιολογητικά όλων των ασφαλιστικών φορέων εκτός του ΙΚΑ κατατίθενται στα κατά τόπους γραφεία του ΕΟΠΥΥ ΥΠΑΔ.

Το ποσό είναι μηνιαία αποζημίωση ανάλογα με το τόπο κατοικίας και την απόσταση από την Μ.Τ.Ν.

4. Όλοι οι νεφροπαθείς έχουν απόλυτη προτεραιότητα εξυπηρέτησης στις Δημόσιες Υπηρεσίες (Ν. 1599/1986 άρθρο 9).

5. Όλοι οι νεφροπαθείς δικαιούνται διατροφικό επίδομα ύψους 362 ευρώ μηνιαίως το οποίο καταβάλλεται κατά περίπτωση ανά μήνα ή δίμηνο. (ΦΕΚ 591/82 τεύχος Β΄)

6. Οι έμμεσα ασφαλισμένοι καθώς και οι άποροι δικαιούνται επίσης προνοιακό επίδομα.

7. Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι (εργαζόμενοι  και συνταξιούχοι)  του ΕΟΠΥΥ δικαιούνται ετήσιο επίδομα αεροθεραπείας, το οποίο ανέρχεται στα 200 ευρώ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται από εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ η οποία εκδίδεται κάθε χρόνο.

8. Οι νεφροπαθείς ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ δικαιούνται οδοιπορικά για την θερινή περίοδο (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο) για διακοπές (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) μέχρι 2 μήνες (Εγκύκλιος αρ.πρωτ. ΟΙΚ 28709 – 18/06/2012, ΑΔΑ:Β4ΛΘΟΞ7Μ-362).

9. Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου που έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια εργασίας και άνω, έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προνομιακές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3075/2002 (πλήρη σύνταξη).

10. Οι νεφροπαθείς με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, και με ετήσιο ατομικό τους εισόδημα όχι μεγαλύτερο των 23.000 ευρώ ή το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.500 ευρώ για κάθε ανάπηρο τέκνο με π.α. 80% δικαιούνται εντελώς δωρεάν δελτίο μετακίνησης με όλα τα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς.
Επίσης δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο κατά 50% στα ΚΤΕΛ ,ΟΣΕ και στον προαστιακό σιδηρόδρομο.

11. Όλοι οι αιμοκαθαιρόμενοι νεφροπαθείς δικαιούνται αγορά αδασμολόγητου αυτοκινήτου έως 1600 κ.ε. και απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας .

12. Όλοι οι νεφροπαθείς έχουν δικαίωμα να προσληφθούν σε οργανισμούς κοινής ωφελείας, τράπεζες και λοιπούς φορείς τού Δημοσίου Φορέα με διαγωνισμό και σε αναλογία 5% για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. (Ν.2643 άρθρο 3 παρ.1 ΦΕΚ 227/98).

13. Όλοι οι νεφροπαθείς δικαιούνται άδεια κυκλοφορίας εντός δακτυλίου, εφόσον η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού βρίσκεται εντός δακτυλίου.

14. Όλοι οι νεφροπαθείς με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, από 01/01/2014 απαλλάσσονται από την φορολογία εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις. (Νόμος 4172/2013, ΦΕΚ 167 ΤΕΥΧΟΣ Α΄ 23/07/2013).

15. Όλοι οι νεφροπαθείς εισάγονται στα ΑΕΙ η ΤΕΙ χωρίς εξετάσεις (Ν2640/98 ΦΕΚ206Α/3-9-98) και σε ποσοστό 3% ανά σχολή.

16. Όσοι νεφροπαθείς διαθέτουν αναπηρικό αυτοκίνητο δικαιούνται δελτίο στάθμευσης. (Προεδρικό Διάταγμα 241, αρ. φύλλου 290 – 30/11/2005)

17. Τα παιδιά των νεφροπαθών υπό αιμοκάθαρση δικαιούνται μετεγγραφή σε ποσοστό 1% σε αντίστοιχη σχολή κοντά στο τόπο κατοικίας τους. (ν.3283, Τεύχος Α΄ αρ. φύλλου 208, 1/11/2004)

18. Νεφροπαθείς τελικού σταδίου καθώς και γονείς παιδιών με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και είναι τακτικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα ημερησίως. (Ν. 3731, ΦΕΚ 263 Τεύχος Α΄ 23/12/2008, αρθρο 30/παρ. 8) Καθώς και επιπλέον άδεια είκοσι δύο (22) ημερών (Ν. 3528, Αρ. φύλλου 26 9/2/2007)

19. Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη

20. Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου απαλλάσσονται από το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. για όσο αυτό ισχύει και υπό προϋποθέσεις. (Ν.4021, ΦΕΚ 218 τεύχος Α΄ 3/10/2011 / ΠΟΛ: 1244, 1-12-2011)  

21. Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου μπορούν να μπουν στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ υπό προϋποθέσεις (τηλ. πληροφοριών 2109298000) 
-----------------------------------------------------------------------------------------

ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ / ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ:

1. Εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα σε Δημόσιες Υπηρεσίες στα άτομα με ειδικές ανάγκες σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΣΔΔΑ, ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οίκο/12043/9-6-2005. 
2. Το υπουργείο Δημόσιας Τάξεως με την υπ’ αριθμό 7011/10/27 ξ/10-11-1992 απόφαση του Υπουργού δίνει οδηγίες προς το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, το Αρχηγείο του πυροσβεστικού Σώματος την Υπηρεσία ΠΣΕΑ/ΥΔΤ και την Υπηρεσία Αγροφυλακής για την ιδιαίτερη εξυπηρέτηση των Ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε πολλούς τομείς, όπως για παράδειγμα την άμεση χορήγηση βεβαιώσεων, την διάθεση χαρτοσήμων, την έκδοση ταυτότητας και γενικά την εξυπηρέτηση του ατόμου με ειδικές ανάγκες ακόμα και στο σπίτι. 
3. Οι μεταμοσχευμένοι ήπατος με ποσοστό αναπηρίας άνω 67% και με ετήσιο ατομικό τους εισόδημα όχι μεγαλύτερο των 23000 ευρώ ή το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα όχι μεγαλύτερο των 29000 ευρώ (τα ποσά αυτά αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο) δικαιούνται εντελώς δωρεάν δελτίο μετακίνησης με όλα τα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς. Επίσης δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο κατά 50% στα ΚΤΕΛ ,ΟΣΕ και στο Προαστιακό Σιδηρόδρομο. Αφορά μόνο Έλληνες πολίτες και πολίτες της Ε.Ε.
Θεσμικό πλαίσιο: Ν. 2072/1992 ΦΕΚ 125/Ά
Υπουργική Απόφαση αριθ. Π3α/Φ11 /ΓΠ οίκο 17894)14/2/2006 ΦΕΚ 216΄Β. 
4. Τηλεφωνική έκπτωση αξίας ίση με την αξία 1000 μονάδων αστικής χρέωσης μηνιαία και έκπτωση στη χρήση υπηρεσιών internet 18 ευρώ σύμφωνα
Θεσμικό πλαίσιο: ΦΕΚ 1667 18/8/2008
(Βρίσκεται σε διαβούλευση η αλλαγή του νόμου)
5. Εξομοίωση τριτέκνων γονέων με αναπηρία και απορφανισθέντων τέκνων με πολυτέκνουςΜε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν.3454/2006 πολύτεκνος θεωρείται και ο γονέας που κατέστη ανάπηρος σε ποσοστό άνω του 67% ισοβίως , εφόσον έχει 3 τέκνα από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους Για την αναγνώριση της πολύτεκνης ιδιότητας συνυπολογίζονται και τα τέκνα που έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό άνω 67% ισοβίως ,ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασηςΆρθρο 6 παράγραφο 2 Ν. 3454/2006.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.3454/2006, σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και αν είναι τουλάχιστον δύο απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, με τους περιορισμούς της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου.
6. Ελεύθερη εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ απόφοιτων λυκείου και Β κύκλου ΤΕΕ που έχουν κάνει μεταμόσχευση ήπατος. Εγγράφονται στη Σχόλη ή στο Τμήμα της επιλογής τους σε ποσοστό θέσεων 5% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων καθ' υπέρβαση. Επιτρέπεται η υποβολή αίτησης σε περισσότερες από μία Σχολές ή Τμήματα.
Θεσμικό πλαίσιο: σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 ΦΕΚ 156 Α΄/4-9-2009. 
7. Μεταγραφή φοιτητών ή σπουδαστών εσωτερικού που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες ή είναι τέκνα προσώπων που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες.
Θεσμικό πλαίσιο: N. 3794/2009 ΦΕΚ 156 Α΄/4-9-2009
8. Κοινωνικό τουρισμό από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας.
Θεσμικό πλαίσιο: Ν. 678/77, Ν. 2224/94 άρθρο 20 και σχετικές αποφάσεις ΔΣ του Ο.Ε.Ε. 
9. Χορήγηση δελτίων αγοράς βιβλίων από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας.
Ν.678/1977, Ν. 2224/1994 άρθρο 20 και σχετικές αποφάσεις του ΔΣ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.
10. Χορήγηση δελτίου θεάματος καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και θερινών κινηματογράφων από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας.
Ν. 678/1977 Ν. 2224/1994 άρθρο 20 και σχετικές αποφάσεις του ΔΣ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.
11. Κατασκηνωτικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Υγείας.
Θεσμικό πλαίσιο: η κατ’ έτος εκδιδόμενη κοινή υπουργική απόφαση.
12. Χορήγηση “Κάρτας Πολιτισμού” από τον οργανισμό προβολής Ελληνικού Πολιτισμού. Στα ΚΕΠ υποβάλλουμε τα δικαιολογητικά και την στέλνουν ταχυδρομικώς στην διεύθυνση που έχουμε δηλώσει.

Θεσμικό πλαίσιο:

α) Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Ε/22240 ΦΕΚ 1705/Β/19/11/2003
β) Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/208/65308 ΦΕΚ 1786/Β/2-12-2003)
γ) Κ.Υ.Α./ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ56-Φ32/74198/1015 ΦΕΚ 1970/Β/31/12/2003
δ) Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15055 ΦΕΚ 423/Β/2-3-2004
13. Δωρεάν φιλοξενία στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς το ΙΒΣΑ ανεξάρτητα από το οικογενειακό εισόδημα με ποσοστό αναπηρίας άνω 67%.
Θεσμικό πλαίσιο: Υπουργική Απόφαση Υπουργείου Υγείας Φ3/Γ2γ/2844/31-7-1992.
14. Οι μεταμοσχευμένοι ήπατος δικαιούνται ελεύθερη είσοδο και στις ακτές που λειτουργούν πλαζ του ΕΟΤΑφορά μόνο Έλληνες πολίτες και πολίτες της Ε.Ε.

Απόφαση ΕΟΤ με αριθμό πρωτοκόλλου 509542/7-4-1992.

-

ΜΕΤΑΜΌΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΎ ΤΩΝ ΟΣΤΏΝ 

1.  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ η επιδομα σιτισης. το οποιο θα λαμβανετε εφ’ορου ζωης απο την περιφερεια (πρωην Νομαρχια) απο το τμημα ΥΓΕΙΑΣ με την προσκομιση ειδικης γνωματευσης του θεραποντος ιατρου. Το ‘’διατροφικο’’ ειναι 360 Ε μηνιαιως.   
2.   Επίδομα από την Πρόνοια η αλλοιως ‘’ΠΡΟΝΟΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ’’(το οποίο δίνεται αν δεν εργάζεστε και αν έχετε εισοδήματα που δεν ξεπερνούν το ποσό του ορίζεται ανά διαστήματα από το αρμόδιο υπουργείο).Το ‘’προνοιακο’’ ειναι 313 Ε μηνιαιως. (πληρωνεται ανα διμηνο)
3.      Δωρεάν Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Κάλυψη από την Πρόνοια (η οποία παρέχεται αν δεν εργάζεστε, αν έχετε εισοδήματα που δεν ξεπερνούν το ποσό του ορίζεται ανά διαστήματα από τον αρμόδιο υπουργείο και δεν καλύπτεστε από κάποιον άλλο Ασφαλιστικό Φορέα – π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ).
4.      ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ (η οποία παρέχεται εφόσον έχετε συμπληρώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων στον Ασφαλιστικό σας  Φορέα).
5.      Παράταση της Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής Κάλυψης από το Ασφαλιστικό σας Ταμείο (σε περίπτωση που λήγει η ισχύς της).
6.       Απόκτηση Δωρεάν ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Μετακίνησης ΑμεΑ απο τον ΟΑΣΑ https://www.athenacard.gr/jsp/smart... και  ΟΑΣΘ αντιστοιχα καθε τελους του ετους για το επομενο, που σας δίνει τη δυνατότητα –εφόσον το εισόδημά σας δεν ξεπερνά το ποσό που ορίζεται με εγκύκλιο κάθε χρόνο- να μετακινειστε δωρεάν με όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς  (ΜΜΜ) της Αθήνας  & Θεσσαλονικης και να έχετε έκπτωση 50% σε όλα τα ΚΤΕΛ της Ελλάδας. Και σε οσους μενουν επαρχια την αποκτηση δωρεαν δελτιου μετακινησης ΑΜΕΑ για τους ιδιους σκοπους 
...................* ΠΡΟΣΟΧΗ : οι καρτες κ τα δελτια ειναι περιφερειακης χρησης.!!
7. Καθώς επισης και σε όλα τα δρομολόγια του ΟΣΕ και ολα τα ΠΛΟΙΑ ιδιωτικων εταιρειων (που υποστηριζουν αυτο το δικαιωμα) με την επιδειξη της αποφασης ΚΕΠΑ/ΑΣΥΕ. Και σε οσους μενουν επαρχια με την επιδειξη της αποφασης ΚΕΠΑ/ΑΣΥΕ. για τους ιδιους σκοπους 
8.      Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα επιμόρφωσης του ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ.
9.      Εύρεση επιδοτούμενης εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα μέσω ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ.
10.       Απαλλαγή από την υποχρέωση Στράτευσης (Ι5) ύστερα από αίτηση στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο.
11. Είσοδος στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς την υποχρέωση συμμετοχής στις Γενικές Εξετάσεις .
12 Συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για θέσεις στο Δημόσιο Τομέα που αφορούν ΑμεΑ.
13. μειωμένο ρεύμα, εφοσον εχετε αναπηρια απο 67% και ανω (υπαρχουν αλλαγες)
14. Μειωμενα δημοτικα τέλη εφοσον αυτη η παροχη υποστηριζεται απο τον δημο που ανηκετε με ποσοστο αναπηριας 67% κ ανω
15.  Μειωμενα τηλεφωνικα τελη εφοσον εχετε πιστοποιηση  αναπηριας απο ΚΕΠΑ με ποσοστο 80% κ ανω.
16 . Μειωμενη εισφορα σε  ΕΥΔΑΠ εφοσον εχετε πιστοποιηση  αναπηριας απο ΚΕΠΑ με ποσοστο 80% κ ανω.
17 Την ‘’Βοηθεια στο σπιτι’’ ενα προγραμμα βοηθειας κατ’οικον σε ασθενεις με αναπηρια 80% και ανω -μερικοι δημοι το υποστηριζουν και απο 67%- για μια εως δυο ημερες την εβδομαδα εφοσον ο ασθενης δεν εχει συγγενικο προσωπο Α’ βαθμου να του παρεχει βοηθεια η ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ο ιδιος να ειναι αυτοεξυπηρετουμενος!
18.  Επισης σε βαριες μορφες και εφοσον το ποσοστο αναπηριας ειναι πανω απο 80 % διδονται καποια προσθετα επιδοματα αφου τα ζητησει ο ασθενης μεσω επανεξετασης απο τα ΚΕΠΑ λογω επιβαρυνσης/επιδεινωσης της υγειας του Και οταν παρει το ποσοστο , αμεσως να καταθέσει την αποφαση στον ασφαλιστικο του φορεα .                                                                                                                

Σε τετοιες περιπτωσεις ζηταμε την κατ’οικον εξεταση απ’την επιτροπη για να μην ταλαιπωρειται ο ασθενης με επιπονες μετακινησεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To nefropatheis.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.

Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν.

Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας.

Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται.