Κυριακή 26 Ιουλίου 2020

Φίστουλα: ο αιμοδότης της αιμοκάθαρσης

Η Φίστουλα αποτελεί τον «αιμοδότη» της αιμοκάθαρσης. Όταν τα νεφρά χαλάσουν και δεν μπορούν πλέον να επιτελέσουν την πολύ σημαντική λειτουργία του καθαρισμού του αίματος, πρέπει να αναλάβει τον ρόλο αυτό το μηχάνημα, του «Τεχνητού Νεφρού».
Η Φίστουλα είναι εκείνη η τεχνητά διαμορφωμένη φλέβα του σώματος που επιτρέπει στο

μηχάνημα της αιμοκάθαρσης, («Τεχνητός Νεφρός»), να λαμβάνει το αίμα από τον
οργανισμό, και αφού απομακρύνει τις τοξικές ή βλαπτικές ουσίες που περιέχει, να το επιστρέφει σε αυτόν καθαρό.

Φιστουλα και Αιμοκάθαρση

Πως δημιουργείται η φίστουλα;

Για να δημιουργηθεί μια φίστουλα απαιτείται η διενέργεια μιας χειρουργικής επέμβασης.
Ο αγγειοχειρουργός που έχει εμπειρία στις αγγειακές προσπελάσεις, θα σας εξετάσει τόσο κλινικά όσο και με τη βοήθεια του Αγγειακού Υπερηχογραφήματος (Triplex).
Ο σκοπός είναι η διερεύνηση των χεριών σας ώστε να εντοπισθούν τα κατάλληλα αγγεία (αρτηρία και φλέβα) που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία της φίστουλας, και να σας προτείνει την καλύτερη δυνατή θέση γι’ αυτό.
“Το χαμηλό ποσοστό λοιμώξεων, οι υψηλές ροές και οι μειωμένες θρομβώσεις (μεγαλύτερη διάρκεια ζωής), καθιστούν τις φίστουλες τον καλύτερο τρόπο για αιμοκάθαρση.”


Στο χειρουργείο με τη βοήθεια ειδικής τοπικής (συνήθως) αναισθησίας γίνεται μια μικρή τομή στο σημείο του χεριού σας που έχει επιλεγεί.
Μέσω αυτής της τομής ο αγγειοχειρουργός θα εντοπίσει την αρτηρία και την φλέβα που θα χρησιμοποιηθούν στη δημιουργία της φίστουλας.
Ακολούθως, τα αγγεία αυτά αφού προετοιμασθούν κατάλληλα, θα ενωθούν μεταξύ τους (κάτω από το δέρμα) έτσι ώστε μια ικανή ποσότητα του αίματος από την αρτηρία να οδηγείται προς την (επιφανειακή) φλέβα του χεριού.
Ο σκοπός είναι, η φλέβα να δεχθεί αίμα σε μεγαλύτερη ποσότητα και πίεση από αυτή που συνήθως μεταφέρει, ώστε να διευρυνθεί και να γίνει ανθεκτικότερη.
Η επιφανειακή αυτή φλέβα του χεριού που όταν «ωριμάσει» θα διαγράφεται κάτω από το δέρμα θα ονομάζεται πλέον «φίστουλα».
Αφού επιτευχθεί αυτή η ένωση των δύο αγγείων, η επέμβαση ολοκληρώνεται με την κατάλληλη σύγκλειση της τομής του δέρματος (συνήθως χωρίς εξωτερικά ράμματα).
Για όλη αυτή την διαδικασία απαιτείται μόνο ολιγόωρη παραμονή στο Νοσοκομείο.

Πως γίνεται η αιμοκάθαρση με την φίστουλα;


Ο εξειδικευμένος νοσηλευτής/τρια θα παρακεντήσει την φίστουλα με μια βελόνα συνδεδεμένη με ένα αποστειρωμένο σωληνάκι μέσω του οποίου το αίμα θα οδηγηθεί στο μηχάνημα του «Τεχνητού Νεφρού».
Εκεί θα περάσει από ειδικά φίλτρα και θα καθαριστεί από τις άχρηστες και βλαβερές ουσίες που περιέχει. Ακολούθως το καθαρό πλέον αίμα θα οδηγηθεί μέσω μιας δεύτερης παρακέντησης με βελόνα πάλι πίσω στη φίστουλα σε μια αντίστροφη πορεία προς τον οργανισμό.
Αφού τελειώσει η αιμοκάθαρση οι βελόνες αφαιρούνται από τη φίστουλα και εφαρμόζεται ελαφριά πίεση για λίγη ώρα στα σημεία των παρακεντήσεων (αιμόσταση).

Ποια είναι η ιδανική φίστουλα;


Η φίστουλα προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στον ρόλο της, πρέπει να έχει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Πρέπει να είναι μεγάλη σε εύρος (>5 χιλιοστά)
 • Να είναι όσο το δυνατόν επιφανειακή (όχι πολύ βαθιά) κάτω από το δέρμα (<6 χιλιοστά)
 • Να έχει ικανό μήκος (>6 εκατοστά)
 • Να κυκλοφορεί αρκετό αίμα μέσα της (>500 ml/λεπτό)
Όσο περισσότερο πληρούνται οι πιο πάνω προϋποθέσεις τόσο ευκολότερα θα μπορεί να
παρακεντηθεί η φίστουλα και τόσο καλύτερα και αποτελεσματικότερα θα μπορεί να γίνεται
η αιμοκάθαρση.

Σε ποιες θέσεις στα χέρια μπορεί να γίνει η φίστουλα;

Οι πιο συνηθισμένες θέσεις δημιουργίας μιας φίστουλας είναι:
 • λίγο πιο πάνω από τον καρπό («κερκιδο-κεφαλική» φίστουλα)​
 • στον αγκώνα («βραχιονο-κεφαλική» φίστουλα)​
Μερικές φορές, όταν δεν υπάρχουν κατάλληλα αγγεία στις παραπάνω θέσεις ώστε να δημιουργηθεί μια φίστουλα μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλες φλέβες που υπάρχουν
στα χέρια.

Αφού προετοιμασθούν κατάλληλα αυτές οι φλέβες σχεδόν πάντα χρειάζεται να «μετατεθούν» από την αρχική τους θέση στο χέρι, να επιφανειοποιηθούν, ώστε αφού ωριμάσουν να εντοπίζονται εύκολα κάτω από το δέρμα.
Aν και μπορεί να μην είναι πάντα τόσο προσιτές ωστόσο οι φλέβες αυτές είναι πολύτιμες γιατί δίνουν τη δυνατότητα στον ασθενή να επωφεληθεί από τη δυνατότητα να έχει φίστουλα αντί να προχωρήσει στην εμφύτευση ενός συνθετικού μοσχεύματος για αιμοκάθαρση.
Έτσι, μπορούν να δημιουργηθούν οι ακόλουθες φίστουλες (το πρώτο συνθετικό αντιπροσωπεύει την αρτηρία που συμμετέχει στον σχηματισμό της φίστουλας, ενώ το δεύτερο την αντίστοιχη φλέβα):

 • κερκιδο-βασιλική
 • βραχιονο-βασιλική (στο αντιβράχιο)
 • ωλενιο-βασιλική
 • βραχιονο-βασιλική (στον βραχίονα)
 • βραχιονο-βραχιόνια
Οι φίστουλες αυτές είναι σπάνιες και χρησιμοποιούνται υπό προϋποθέσεις και όταν δεν μπορεί να δημιουργηθεί μια από τις δύο «κλασσικές» φίστουλες («α» ή «β»).
Είναι περίπλοκες και η κατασκευή τους απαιτεί γνώση και εμπειρία από τον ειδικό αγγειοχειρουργό.
Δίνουν όμως σημαντικές λύσεις και εξασφαλίζουν περισσότερες θέσεις αιμοκάθαρσης στον ασθενή. Παρατείνεται έτσι ο χρόνος που μπορεί να έχει φίστουλα, ενώ ταυτόχρονα, δεν εμποδίζεται η μελλοντική χρήση /εμφύτευση μοσχεύματος.

Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει η φίστουλα;

Η φίστουλα εξασφαλίζει την διενέργεια αποτελεσματικής αιμοκάθαρσης χρησιμοποιώντας τις φλέβες του ίδιου του οργανισμού χωρίς την ανάγκη εμφύτευσης ξένων συνθετικών μοσχευμάτων για αυτό τον σκοπό.
Αυτό από μόνο του δίνει αρκετά πλεονεκτήματα στην φίστουλα, που θα μπορούσαν να συνοψισθούν στα παρακάτω:

 • Καλύτερη συνολική συμπεριφορά στην αιμοκάθαρση
 • Θεωρείται ως η αγγειακή προσπέλαση «πρώτης επιλογής»
 • Πολύ μικρότερη πιθανότητα λοίμωξης σε σχέση με άλλες προσπελάσεις
 • Διατηρείται συνήθως για περισσότερα χρόνια
 • Έχει προβλεπόμενη συμπεριφορά
 • Έχει μικρότερα ποσοστά θρόμβωσης
 • Θεωρείται γενικά ως η καλύτερη αγγειακή προσπέλαση

Έχει μειονεκτήματα η φίστουλα;

Αν και είναι γενικά παραδεκτό ότι η φίστουλα αντιπροσωπεύει πάντα την πρώτη μας επιλογή σε αγγειακή προσπέλαση, μπορεί να μην είναι πάντα εφικτή ή χωρίς δυσκολίες η δημιουργία ή η διατήρησή της.
Έτσι, η φίστουλα μπορεί:

 • Να απαιτεί αρκετό χρόνο για να «ωριμάσει» (έως και 2-3 μήνες!).
 • Να διευρυνθεί αρκετά δημιουργώντας φλεβικά ανευρύσματα στα χέρια.
 • Σε μερικές περιπτώσεις να μην ωριμάζει και να χρειασθεί επανεπέμβαση.

ΠΗΓΗ: https://www.nephron.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To nefropatheis.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.

Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν.

Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας.

Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται.