Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ: Χωρίς ποιοτικά κριτήρια οι προμήθειες φίλτρων αιμοκάθαρσηςΒάλλουν κατά της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας
Με την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) έχουν προβλήματα και πάλι οι νεφροπαθείς καθώς όπως υποστηρίζουν, δεν κατάφερε να φέρει εις πέρας τη διαγωνιστική διαδικασία για φίλτρα αιμοκάθαρσης και κατέλυσε τα υπάρχοντα ποιοτικά κριτήρια.
Την παραμονή των Χριστουγέννων σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών, η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας κοινοποίησε απόσπασμα των συνεδριάσεων της στο οποίο αναφέρει ότι απορρίπτει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια φίλτρων αιμοκάθαρσης με τη αιτιολογία ότι δεν είναι
επαρκώς αιτιολογημένες, δεν συνάδουν με τις παραδεκτές διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές, δεν διαλέγονται με πρότυπα και παραδοχές της επιστήμης, δε υπάρχει εκπόνηση από το ΕΚΑΠΤΥ (παρόλο που το ΕΚΑΠΤΥ αντιπροσωπεύεται στην ΕΠΥ με διαπιστευμένο υπάλληλο και σύμφωνα με τους νεφροπαθείς έχει εγκρίνει τις προδιαγραφές) και ότι δεν έχουν υπογραφεί μέσα σε τακτό χρονικό διάστημα, κάτι το οποίο διαψεύδουν οι νεφροπαθείς.
Την απόφαση του ΔΣ της ΕΠΥ υπογράφουν ο αντιπρόεδρος κ. Κ. Σίνης και η πρόεδρος κα Πετρούλα Σαρτζετάκη και ζητούν να προκηρυχτεί διαγωνισμός εκ νέου με νέες προδιαγραφές και βάσει του Παρατηρητηρίου Τιμών.
Οι νεφροπαθείς ωστόσο, φοβούνται ότι όλο αυτό είναι πρόφαση να προμηθευτούν υλικά με βάση τη φθηνότερη τιμή χωρίς να ληφθεί υπόψη το κομμάτι των προδιαγραφών και των κριτηρίων ποιότητας των φίλτρων αιμοκάθαρσης. Σε αυτή την περίπτωση φοβούνται ότι η ΕΠΥ θα προμηθευτεί φίλτρα από Κίνα, Ινδία, Μαλαισία, Αίγυπτο, Τουρκία κ.λπ. τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας λόγω ελλείψεων ποιοτικών ελέγχων σε αυτές τις χώρες. Με κριτήριο μόνο την τιμή καταργείται όπως λένε, η έννοια της προδιαγραφής και την ποιότητας αρκεί να διαθέτει το προϊόν CE MARK.
Οι ίδιοι δηλώνουν ότι δεν θα δεχθούν κάτι τέτοιο καθώς παίζονται οι ζωές τους, ήδη το πρόβλημα της υποχρεωτικής προμήθειας με χαμηλή τιμή προέκυψε στο νοσοκομείο Αττικόν με την προμήθεια συρίγγων και βελόνων όπου σήκωσαν τα «χέρια ψηλά» καθώς και σε άλλα νοσοκομεία, όταν ανακάλυψαν ότι οι βελόνες αυτές δεν είχαν ανοικτό αυλό και όταν τρυπούσαν τον ασθενή δεν μπορούσαν να κάνουν αιμοληψία ή χορήγηση φαρμάκου. Αποτέλεσμα ήταν να τρυπούν πολλαπλά τον ασθενή ή να κάνουν νέες παραγγελίες σε κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες αιμοκάθαρσης οι οποίοι όμως κατά την τοποθέτησή τους είχαν προβλήματα με τους «οδηγούς τους» ή λύγιζαν και έτσι ο γιατρός αναγκαζόταν να χρησιμοποιήσει δύο και τρεις καθετήρες μέχρι την τελική τοποθέτηση, εκθέτοντας σε κίνδυνο επιπλοκών τον ασθενή.
Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Νεφροπαθών, παρά τις επισημάνσεις των γιατρών για τα προβλήματα αυτά τα κωλύματα της ΕΠΥ και οι αγκυλώσεις των Διοικήσεων των νοσοκομείων συνεχίζονται, παρόλο που βλέπουν ότι τελικά τους κοστίζει περισσότερο καθώς χρειάζονται πολλά περισσότερα υλικά για να γίνει μία τελική αιμοκάθαρση.
Η Ομοσπονδία μιλά για «περίεργη» στάση της ΕΠΥ στο θέμα των προδιαγραφών η οποία όπως λέει έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική του Υπουργείου Υγείας για το νέο σύστημα προμηθειών όπως αυτή εκφράστηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας στη Βουλή, κ. Παύλο Πολάκη, όταν στην ομιλία του για τις προγραμματικές δηλώσει της Κυβέρνησης ανέφερε, «κανένα υλικό στα νοσοκομεία χωρίς τεχνικές ποιοτικές προδιαγραφές γιατί δεν είναι μόνο η φθήνια αλλά και η ποιότητα του υλικού».
Σύμφωνα με την Ομοσπονδία το ερώτημα που τίθεται τελικά, είναι αν η ΕΠΥ έχει δική της πολιτική για ιδίων όφελος, ή ο Υπουργός είπε «ψέματα» στη Βουλή. Και επειδή θεωρούν ότι ο κ. Πολάκης δεν ψεύδεται, ζητούν από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να λάβει θέση και να δώσει επιτέλους τη λύση στο θέμα των κριτηρίων για την προμήθεια των φίλτρων αιμοκάθαρσης.
Μόνο τα πιστοποιημένα φίλτρα αιμοκάθαρσης θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 18 Δεκεμβρίου του 2014 το ελληνικό κράτος εξέδωσε Υπουργική Τροπολογία με την οποία αποφάσισε ότι μόνο τα πιστοποιημένα φίλτρα που χρησιμοποιούνται για τους νεφροπαθείς θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ.
Η συγκεκριμένη τροπολογία ενσωματώθηκε στο σχέδιο νόμου «ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, Βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας Υγπουργείου Υγείας» που κατατέθηκε ήδη στη Βουλή και αυτό από μόνο του είναι ιδιαίτερη νίκη για τους νεφροπαθείς.
Όπως αναφέρει η τροπολογία, στη σελίδα 3 παράγραφος 5, μέχρι σήμερα η αποζημίωση των υλικών που χρησιμοποιούνται στις αιμοκαθάρσεις νεφροπαθών γίνεται μέσω των συμβεβλημένων φορέων που λειτουργούν τις ιδιωτικές ΜΧΑ και τις ΜΤΝ των ιδιωτικών κλινικών. Η πρακτική αυτή εγκυμονεί τον κίνδυνο οι συμβεβλημένοι φορείς, παρά την είσπραξη των απαιτήσεων, να καθυστερούν, ακόμη και για μεγάλα χρονικά διαστήματα, την εξόφληση των προμηθευτών των υλικών αυτών, με αποτέλεσμα την δυσλειτουργία στην προμήθεια αυτών. Για τον εξορθολογισμό και την ομαλοποίηση της σχετικής αγορά, προεχόντως προς το συμφέρον των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών, προκρίνεται η απ’ ευθείας αποζημίωση των προμηθευτών από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης όπως προέκρινε και ο ΕΟΠΥΥ με την υπ’ αριθμ. 435/2012 απόφαση του. Επιπροσθέτως η προτεινόμενη διάταξη διασφαλίζει ότι αποζημιώνονται αποκλειστικά και μόνο εγκεκριμένα – πιστοποιημένα προϊόντα, αποκλείοντας έτσι τη δυνατότητα να υπάρχει υποβάθμιση και διακινδύνευση της δημόσιας υγείας μέσω της χορήγησης χαμηλής ποιότητας φίλτρων, επικίνδυνων για τους αιμοκαθαιρόμενους.
Στη συνέχεια, στη σελίδα 8 παράγραφο 5, η τροπολογία αναφέρει ότι οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης και ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνουν απ’ ευθείας τους προμηθευτές για τα φίλτρα μαζί με τις αρτηριοφλέβικές γραμμές που τα συνοδεύουν και τις βελόνες fistula που χρησιμοποιούν οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Μονάδες Τεχνητού Νεφρού που λειτουργούν εντός ιδιωτικών κλινικών κατά τις συνεδρίες αιμοκάθαρσης ασφαλισμένων νεφροπαθών. Δεν αποζημιώνονται χορηγούμενα προϊόντα τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου. Η εξόφληση γίνεται στις τιμές που αναγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών κατά την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου πώλησης. Οι προμηθευτές υποβάλλουν στον φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή στον ΕΟΠΥΥ τα τιμολόγια ανά ασφαλισμένο ασθενή, μαζί με δήλωση του υπεύθυνου νεφρολόγου ιατρού της Μονάδας που βεβαιώνει τη χρησιμοποίηση των τιμολογηθέντων πιστοποιημένων υλικών.
Η απόφαση  αυτή είναι εξίσου σημαντική για τους προμηθευτές καθώς, επιτέλους θα υπάρχει απευθείας πληρωμή μόνο προς όσους διαθέτουν πιστοποιημένα φίλτρα, γεγονός που αποκλείει την δυνατότητα να χορηγεί κάθε επιτήδειος χαμηλότερης ποιότητας φίλτρα και να πληρώνεται στην τιμή των πιστοποιημένων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, η τροπολογία μετράει στα συν του τότε Υπουργού Υγείας, Μάκη Βορίδη και του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, Δημήτρη Κοντού καθώς, μέχρι τότε κινδύνεψαν πολλοί νεφροπαθείς, όταν κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης έσπαγαν τα χαλασμένα φίλτρα. Να θυμίσουμε το τραγικό περιστατικό στον Πύργο Ηλείας τον Μάιο του 2014, όταν ο αιμοκαθαιρούμενος ασθενής κινδύνεψε να πεθάνει τη στιγμή της αιμοκάθαρσης από το φίλτρο που έσκασε. Τα ελάχιστα χρήματα που είχε κερδίσει το κράτος από αυτή την παραγγελία τα πλήρωσε πολύ παραπάνω για νοσηλεία και θεραπευτική αγωγή του ασθενή. Ο συγκεκριμένος ασθενής σώθηκε από την άμεση αντίδραση της νοσηλεύτριας η οποία πρόλαβε και τον αποσύνδεσε. Στην ίδια μονάδα άλλα δύο τέτοια φίλτρα «μπούκωσαν».
Ενώ, ο καθηγητής Νεφρολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών και πρόεδρος της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας κ. Δημήτρης Γούμενος, ο Νεφρολόγος και Διευθυντής της Νεφρολογικής Κλινικής του ΓΚ της Νίκαιας, Χρήστος Ιατρού, ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών (ΠΟΝ) Χρ. Καραγκιόζης  και ο Πρόεδρος ΠΟΝ, Γεώργιος Καστρινάκης σε συνέντευξη που είχαν δώσει λίγο καιρό μετά το περιστατικό μιλούσαν για κακής ποιότητα φίλτρα που προκαλούσαν στους ασθενείς σοβαρές παρενέργειες, και όπως αναφέρονται τακτικά από διάφορα νοσοκομεία της χώρας σχετίζονται με αλλεργίες στα φίλτρα, δερματίτιδες, κεφαλαλγίες, θρομβώσεις, μουδιάσματα  στα χέρια κι έντονος κνησμός, ρίγη και εμέτους, έντονα υποτασικά επεισόδια, κακή κάθαρση, επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής, ρήξη φίλτρων, πήξη φίλτρων, σφίξιμο στο στήθος, έντονες ξηροστομίες.
Όπως είχε τονίσει μάλιστα ο κ. Γούμενος, το πρόβλημα ξεκινούσε από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας η οποία ενδιαφερόταν  μόνο για τη μείωση του κόστους χωρίς να νοιάζεται για την ποιότητα. Και όσο για την ποιότητα ο κ. Ιατρού είχε εξηγήσει ότι τι να έχει ISO ένα υλικό δεν αποτελεί ποιοτικό, αφού το ISO είναι δείκτης τυποποίησης και όχι ποιότητας.
Κλείνοντας, πρέπει επίσης να αναφέρουμε, ότι ο λόγος που έχουμε εστιάσει την προσοχή μας στα υλικά της αιμοκάθαρσης είναι γιατί η διατήρηση της υγείας των ασθενών αυτών σε καλή κατάσταση, μέσω αιμοκάθαρσης είναι βασική προϋπόθεση για τη μεταμόσχευση νεφρού καθώς η αναμονή για μόσχευμα φτάνει και τα 7 χρόνια, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για ασφαλή αιμοκάθαρση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To nefropatheis.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.

Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν.

Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας.

Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται.